Sıkça Sorulan Sorular

Akaryakıt hakkında
sıkça sorulanlar

Emiş Tipi Akaryakıt Dispenserleri :

Akasyakıt dispenserleri, kasalarının içeriğinde motor ve pompa sistemlerini bulundurduklarından, birbirlerinden bağımsız olarak çalışabilirler. Böylece, dispenserlerden biri, motor veya emiş pompası bozulmuş olması nedeniyle çalışmıyor dahi olsa, diğer dispenserler çalışmaya devam edecektir.
 

Basınçlı Tipte Akaryakıt Dispenserleri :

Dispenserlerin kendi dahili motor ve pompa sistemleri bulunmadığından, her dispenser birbirinden bağımsız şekilde çalışamaz. İstasyondaki tüm dispenserler, akaryakıtı tanktan dispenserlere gönderecek, basabilir tipte bir pompaya ihitiyaç duyarlar. Bu sistemler daha çok LPG sistemlere benzemektedir. Bu sistemlerin maliyetlerinin yukardaki sisteme göre daha düşük olamsı yanında, dispenserlere akaryakıt gönderen pompa ve/veya motorda bir hasar meydana gelmesi halinde, tüm dispenserler çalışmayı durduracaktır.
Fiyat-performans oranı nedeniyle, çoğu kullanıcı ve müşteri, daha çok submersible sistemleri tercih etmektedir.

Sızdırmazlık özelliğine sahip, pomp kasasına yakın konumlanmış pompalama aracıdır.  Tüm bileşenler pompalanan akaryakıt tankının içinde çalışır. Bu tip pompaların en büyük avantajı pompa ve akaryakıt tankı arasındaki aşırı yükseklik farkı nedeniyle pompada meydana gelebilecek emiş zorluğu riskini ortadan kaldırmasıdır. Dalgıç özellikteki akaryakıt pompaları yeraltı tanklarından, bu hatta bağlı birden fazla akaryakıt dispenserlerine akaryakıt basabilirler. 

LPG hakkında sıkça sorulanlar

LPG dispenserleri, sıvı haldeki LPG yi, transfer etmek istediğiniz belirli hacimlerde, belirlenen yakıt miktarı transfer oluncaya kadar, LPG pompası ve bunun yanında bir mekanik tesisat yardımıyla araç ve/veya diğer transfer alanlarına gönderen makinelerdir.
Kullandıkları ölçüm yöntemlerine göre LPG dispenserleri temel olarak 3 ana kategoriye ayrılırlar.
 
1) Mekanik LPG Dispenserleri :
Bu tip dispenserler, hacimsel metrelerinin hemen üstünde bulunan mekanik dişliler yardımıyla LPG ölçümü yapan dispenserlerdir. Pahalı yedek parçaları, sıcaklık komponzasyonu ve otomasyon gereklilikleri nedeniyle, günümüz için popüleritesi düşüktür.
 
2) Hacimsel Metreli Elektronik LPG Dispenserleri :
Hacimsel metrelerin üstünde bulunan pulser(shaft encode – döner kodlayıcı) yardımıyla transfer olunan LPG hacminin ölçümünü yapan bu tip dispenserlerde, dönüş hareketini gerçekleştiren mekanik şafta sahip pulser, metre içi pistonların her stroku ile metyada gelen mekanik dönüşleri elektronik sinyaller halinde dispenser kayıdına geçirir ve sonrasında, bu bilgiler girilen Sıcaklık&Yoğunluk değerine bağlı kompanse edilerek veya edilmeden dispenser üstündeki ekranda, ölçülen hacim görüntülenir.
 
3) Kütlesel Debi Metreli Elektronik LPG Dispenserleri :

Bu tip dispenserlerde kütlesel debi, hacimsel debi metreler ve pulser kullanılmadan hacimsel debi metreler kullanılarak ölçülür. Kütlesel debi metreler, LPG kütle ve yoğunluğunu, Korolis etkisini veya presibini kullanarak ölçerler böylece dispenserler, kütle, yoğunluk ve dolayısyla ölçülmek istenen hacmi gerçek zamanlı olarak size gösterebilir. Kullanılan bu teknoloji, günümüzün en güvenilir, hassas ve güçlü teknolojiye sahip olması yanında finansal açıdan diğer dispenserlerden yüksek maliyete sahiptir.

Metrelerin kullanım ömürleri, filtrelerin düzenli aralılarla temizliği ve kullanılan LPG nin kalitesi ile doğru orantılı olarak değişmektedir.

En geç 30,000lt de ilk filtre değişimi yapılmalıdır. Daha sonra her 100,000lt de ikinci filtre değişimi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca yaptığınız her filtre değişimi sonrasında metrelerinizin kalibrasyonun yaptırmanız önemlidir.

Sıcaklık değişimleri sıvıların hacimleri üzerinde genişleme veya büzülmeye neden olur.LPG de sıvı haldeyken, sıcaklıkta meydana gelen değişimlerden etkilenir.
ATC ölçülen hacmi ölçülen sıcaklığın fonksiyonunda otomatik olarak doğrulayan bir teknolojidir. Avrupa Ölçüm Standartlarına uygun olarak hacimsel ölçüm litre birimine 15°C sıcaklıkta yapılmalıdır.
Böylece dispenserleriniz belli sıcaklık değişimleri ile meydana gelen LPG mktarındaki hacimsel değişimleri ölçebilir ve satın almış olduğunuz LPG yi doğru. kesin bir şekilde ölçüp satabilirsiniz. ATC sensörler ile koybolan litreleriniz geçmişte kalacak ve LPG stoklarınızın kesin ve net bir şekilde kontrolünü sağlayabileceksiniz.